مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش
حالت نمایش

بدلیل نوسانات شدید ارزی و وابستگی قیمت ها به این نوسانات ، محصولات درج شده در سایت فاقد قیمت می باشند و این به معنای عدم موجودی محصولات نیست.

لذا برای استعلام موجودی و قیمت روز محصولات پس از مطالعه مشخصات فنی و اطلاعات محصول مورد نظر با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

پکیج دیواری فرولی - قیمت پکیج دیواری فرولی

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با خرید پکیج دیواری فرولی با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

 1. سیسـتم عیـب یـاب اتوماتیـک​ پکیج دیواری فرولی
 2. پکیج دیواری فرولی و مشخصات آن
 3. نحوه ی محاسبه و انتخاب پکیج دیواری فرولی
 4. انتخاب پکیج دیواری فرولی
 5. نصب پکیج دیواری فرولی
 6. گارانتی پکیج دیواری فرولی
 7.  مشاوره و فروش پکیج دیواری فرولی

​همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده 28 برند معتبر پکیج شوفاژ دیواری و زمینی، و مقایسه قابلیت های هر برند و کاربری هر یک از مدل های پکیج شوفاژ دیواری و زمینی به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

سیسـتم عیـب یـاب اتوماتیـک پکیج دیواری فرولی


پکیج دیواری فرولی Ferroli Heating package موجود شامل دو مدل دیواتک و دیواتاپ از ظرفیت 24000 تا 37000 می باشد. پکیج دیواری فرولی از نوع دو مبدل حرارتی اولیه و ثانویه و فن دار می باشند. نوع دیواتاپ پکیچ دیواری فرولی در ظرفیت 32000 از نوع مخزن دار است که این مدل توانایی بالایی در تولید آبگرم مصرفی به جهت بهره گیری از منبع 60 لیتری ذخیره آبگرم مصرفی دارد. بهتـرین پکـیج هـاي خـارجی موجـود در ایـران مربـوط بـه شـرکت هـاي ایتالیـایی و ترکیه میباشـد. امـروزه شـرکت هـاي داخلـی توانمنـدي قابـل قبـولی براي ساخت پکیج پیدا کرده اند.
عیب یابی اتومات پکیج: پکیج هـایی طراحـی شـده انـد کـه داراي سیسـتم عیـب یـاب اتوماتیـک بـا کـد میباشند. حسـن ایـن قابلیـت در عیـب یـابی سـریع حتـی توسـط کـاربر معمـولی مـی باشـد. چنـین پکیجـی کـه داراي عیـب یـاب مجهـز بـه سنسـورهاي کنتـرل عملکـرد اسـت، خطاهـاي عملکـرد را بصورت کدهاي مشـخص در مـانیتور پکـیج نمـایش مـی دهـد و کـاربر یـا سرویسـکار بـا مراجعـه بـه دفترچه راهنماي پکیج متوجه نوع عیب میگردد.

 

 پکیج دیواری فرولی و مشخصات آن


پکیج دیواری فرولی دارای مشخصه های خاص زیر می باشد:

سیستم یخ زدگی: شامل روش اتومات دستگاه هنگامی که در حالت خاموش دستگاه دمای آب داخل آن به دمای 5 درجه سانتی گراد برسد. که این سیستم در هر دو قسمت آبگرم مصرفی و آبگرم شوفاژ کارایی دارد و نیاز به خاموشی و یا خالی کردن آب دستگاه برای ترک محل به مدت طولانی وجود ندارد.

سیستم ضد گریپاژ پمپ سیرکوله : این سیستم سبب طول عمر پمپ دستگاه پکیج دیواری فرولی و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح در زمان نیاز به گرمایش آب بهداشتی و یا محیط می شود. سیستم ضد گریپاژ از خرابی پمپ و سوختن آن جلوگیری می نماید.

سیرکولاسیون آب بعد از گرمایش: سبب بازیابی اینرسی حرارتی موجود در مبدل حرارتی پکیج دیواری فرولی خواهد شد و همچنین زمان خاموشی دستگاه را طولانی تر می کند.

کنترل الکترونیکی دود و احتراق: سبب کنترل دقیق وضعیت احتراق و خروج دود با جابجایی مستقیم مکانیکی با سیستم الکترونیکی کنترل دود، حذف مشکل رطوبت ، یخ زدگی ، غبار و حشرات با حذف سوئیچ فشار هوا و فراهم آمدن امکان نصب در ساختمان های بلند مرتبه می باشد.

عملکرد دور متغییر فن در پکیج دیواری فرولی مدل دیواتاپ: که سبب بازدهی حداکثری در مدل پکیج های دیواری غیر چگالشی می باشد و همچنین ثابت ماندن راندمان در ظرفیت های مختلف به دلیل عملکرد فن به صورت دور متغییر بسته به نیاز گرمایش می باشد.

فن بی صدا ، بای پاس اتوماتیک و سیستم کنترل تدریجی شعله، سیستم هواگیری اتومات و همچنین قابلیت اتصال به انواع ترموستات های اتاقی و حسگرهای خارجی جهت تنظیم دمای اتاق بر اساس دمای خارج می باشد.

پکیج دیواری فرولی دارای برد الکترونیکی عیب یاب هوشمند با امکان ثبت ایرادات دستگاه جهت راهبرد بهتر دستگاه می باشد.
پکیج دیواری فرولی    

 نحوه ی محاسبه و انتخاب پکیج دیواری فرولی


جهت محاسبه و انتخاب پکیج دیواری فرولی ابتدا باید ظرفیت گرمایشی مورد نیاز را با توجه به موارد زیر محاسبه کرد:

 1. اقلیم منطقه و محل زندگی :که بسته به نوع آب و هوای منطقه میزان ظرفیت حرارتی پکیج دیواری مورد نیاز متغییر است.
 2. سیستم گرمایشی مورد استفاده در ساختمان (فن کویل ، رادیاتور، گرمایش کف،...):استفاده از سیستم هایی مانند گرمایش از کف نیازمند دستگاه هایی با پمپ قوی تر است.
 3. میزان مصرف آب گرم:میزان مصرف آب گرم مصرفی باید با میزان دبی آبگرم تولیدی هر دستگاه پکیج مطابقت داشته باشد.
 4. نوع سوخت مورد نظر :با توجه به اینکه امکان دسترسی به گاز شهری در بعضی مناطق وجود ندارد میبایست از پکیج های گازوییلی ، نفتی یا برقی استفاده گردد.
 5. محل نصب پکیج در ساختمان(موتور خانه ، بالکن،...)
 6. شرایط ساختمان (امکان نصب دودکش تک یا دو جداره، شرایط تامین هوای تازه،...)
 7. متراژ ساختمان: در مناطق معتدل با کاربرد مسکونی و ارتفاع سقف ۳ متر به طور متوسط به ازای هر متر مربع از مساحت ساختمان ۱۵۰ کیلوکالری در ساعت ظرفیت حرارتی برای انتخاب پکیج دیواری و زمینی در نظر گرفته میشود.

 


 

انتخاب پکیج دیواری فرولی


انتخـاب پکیج دیواری فرولی متناسـب بـا نیـاز : تـا زیـر بنـاي 150 متـر تـوان پکـیج 26 کیلـو وات، از زیـر بنـاي 150 تا 210 متـر میتـوان از پکـیج 30 کیلـووات و از زیـر بنـاي 210 متـر تـا 250 متـر تـوان پکـیج 36 کیلووات باشد.

توجه به مبدل حرارتـی محـل : در صـورتی کـه گرمـایش سـاختمان، از کـف باشـد بهتـر اسـت از پکیج هاي کندانسینگ (چگالشی) اسـتفاده گـردد تـا مصـرف گـاز پکـیج کمتـر گـردد و یـا در صـورتی کـه از فـن کوئـل بـراي گرمـایش اسـتفاده مـی شـود بهتـر اسـت از پکـیج منبـع دار اسـتفاده شـود تـا در زمان استفاده آب گرم مصرفی، فن کوئل ها باد سرد نزنند.

توجه به آبگرم مصـرفی : چنانچـه بـه آبگـرم فـراوان نیـاز داریـد (بـراي بـیش از یـک حمـام) بهتـر اسـت از پکـیج هـاي مخـزن دار یـا پکـیج بـا قـدرت حرارتـی بـالاتر از  ۳۱ کیلـووات اسـتفاده کنید.

پکـیج دیـواري فرولی یـا زمینـی : چنانچـه ظرفیـت حرارتـی زیـادي از پکـیج انتظـار داریـد معمـولا براي آپارتمان هاي با بـیش از 300 متـر مربـع بهتـر اسـت از پکـیج هـاي زمینـی اسـتفاده کنیـد. در هـر صـورت اولویـت بـا پکـیج هـاي دیـواري مـیباشـد چـرا کـه بسـیار کـم مصـرف تـر نسبت به پکیج هاي زمینی و پکیج هاي مخزن دار هستند. 

مبدل پـیکج دیواری فرولی: امـروزه بـه دلیـل امـلاح زیـاد آب در ایـران علـی الخصـوص شـهرهایی ماننـد قم و یـزد اسـتفاده از پکـیج هـاي دو مبدل بهتـر میباشـد. پکـیج هـاي تـک مبدلـه پـس از چند سال دچار رسوب گرفتگی شده و راندمان دستگاه پایین میاید.

دودکــش پکیج دیواری فرولی : در طبقــات آخــر آپارتمــان بــه دلیــل اینکــه طــول عمــودي لولــه دودکـش سـاختمان کمتـر از 3 متـر اسـت حتمـا مـی بایسـت پکـیج فـن دار نصـب گـردد.  امـا درطبقات زیـرین در صـورتی کـه طـول افقـی لولـه دودکـش کـم باشـد (کمتـراز 1 متـر) مـی تـوان از پکیج بدون فن استفاده کرد و از صـداي فـن پکـیج بـه خصـوص در زمسـتان در امـان بـود. هـر چنـد بـراي ایمنـی از گازهـاي سـمی احتـراق، بهتـر اسـت از پکـیج هـاي فـن دار بـویژه بـا دودکـش دو جداره استفاده شود.
 

شکل زیر انواع حالت نصب پکیج دیواری فرولی فن دار را نمایش میدهد. 

توجه: چنانچه به هر دلیـل امکـان اسـتفاده از انـواع پکـیج هـاي فـن دار نبـود، مـی بایسـت پکـیج مجهـز بـه سنسـور حرارتـی دودکـش باشـد. ایـن سنسـور بـا دریافـت علایـم حرارتـی دودکـش، انسـداد و گرفتگـی دودکش را آشکار کرده و دستگاه خاموش می شود.

 

نصب پکیج دیواری فرولی


فیلترهـای پکیج دیواری فرولی : در راه انـدازي پکـیج نصـب چنـد فیلتـر بـه افـزایش طـول عمـر مفیـد دسـتگاه کمـک می کند.

فیلتـر گـاز: نصـب فیلتـر گـاز مناسـب بـر روي شـیر گـاز پکـیج دیواری فرولی، از ورود ذرات معلـق در گـاز شـهري بـه پکـیج جلـوگیري میکنـد و باعـث بـالا رفـتن طـول عمـر شـیر برقـی گـران قیمـت پکـیج دیواری فرولی مـی گـردد. ایـن شـیر وظیفـه کنتـرل جریـان گـاز را برعهـده دارد.

سـختی گیـر آب : بـا توجـه بـه سـختی بـالاي آب لولـه کشـی و جلـوگیري از رسـوب گـذاري در کویـل پکـیج دیواری فرولی ، اسـتفاده از یـک سـختی گیـر در مسـیر آب ورود بـه پکیج دیواری فرولی الزامی است.

محافظ بـرق : نصـب محـافظ بـرق از آسـیب بـرد الکترونیکـی پکـیج دیواری فرولی جلـوگیري مـی کنـد. بـرد الکترونیکـی پکـیج یکـی دیگـر از اجـزاي گـران قیمـت پکـیج اسـت و بـه راحتی با نوسان برق آسیب میبیند.
 

گارانتی پکیج دیواری فرولی


پکیج دیواری فرولی دارای 3 سال ضمانت شرکت ایرتمپ می باشد. جهت نصب راه اندازی و خدمات پس از فروش دستگاه های پکیج دیواری فرولی با شماره تلفن 02161056 شرکت ایرتمپ تماس حاصل نمایید. 
خدمات پس از فـروش پکـیج دیواری فرولی را از شـرکتی خریـداري کنیـد کـه داراي اعتبـار و حسـن شـهرت بـوده و تـوان خـدمات پـس از فـروش حرفـه اي را داشـته باشـد. همچنـین کارخانـه سـازنده پکـیج توان پشتیبانی بلنـد مـدت از قطعـات پکـیج هـاي تولیـدي خـود را داشـته باشـد. پکـیج هـاي خـوب داراي گـارانتی 2 تـا 3 سـال هسـتند.

 

 مشاوره و فروش پکیج دیواری فرولی


با تشکر از اعتماد شما،فروشگاه اینترنتی بامین تهویه با ارائه ی تصاویر،اطلاعات فنی و مشخصات انواع پکیج دیواری فرولی امکان مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. مشاورین شرکت بامین تهویه امکان ارائه مشاروه جهت انتخاب و خرید انواع پکیج دیواریفرولی را به مشتریان محترم دارا میباشند.  ​

 

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات

 

0 امتیاز از 0 رای

لطفا امتیاز خود را برای این گروه وارد کنید